Eduard a Míla Tomášovi ke stažení


Upozorňujeme Vás, že na svých stránkách v rozporu s autorským zákonem nabízíte volně ke stažení nahrávky manželů Tomášových. Dopouštíte se poškozování práv jiných osob čili de facto krádeže. Žádáme Vás o okamžitou deaktivaci či zrušení těchto stránek. Pokud tak neučiníte, budeme věc řešit právní cestou. Ujišťujeme Vás, že by Tomášovi rozhodně nesouhlasili s Vaším počinem.


S pozdravem


Mgr. Martin Pařík a Ing. Miloš Tomáš
Nakladatelství Avatar________

Respektujeme duševní vlastnictví nakladatelství Avatar, přesto jsme toho názoru,
že Nauku nelze nikomu upřít, ani prodat. Najde si cestu k těm, kteří hledají.

"Darmo jste vzali, darmo dejte." Mt 10,8


etomas.mysteria.cz